Relatietherapie

Hulp bij relatieproblemen.

Problemen in de relatie

Wanneer moeilijke momenten en misverstanden de overhand krijgen en uitgroeien tot een patroon van conflicten of juist verwijdering kan een relatie problematisch worden. Dan rijzen vragen zoals: “Hoe kunnen we hier samen uit komen?”,  “Is een toekomst samen nog mogelijk?”, “Kan het vertrouwen en de liefde nog terugkomen?”. Relatietherapie kan u hierbij helpen.

Relatietherapie

Ingeborg helpt u negatieve interactiepatronen herkennen en hoe deze patronen steeds verder ingesleten zijn geraakt in de relatie. Als het patroon waarin u samen gevangen bent geraakt helder is, kan dit doorbroken worden door onderliggende gedachten, gevoelens en verlangens te onderzoeken. U deelt die met elkaar. Deze herstellende gesprekken geven een (hernieuwde) emotionele verbinding binnen de relatie. U leert onnodig scherpe dialogen om te buigen naar gesprekken waarin u steun kunt vragen en bieden. U zoekt samen naar nieuwe oplossingen voor oude problemen en het lukt u steeds beter om niet in oude valkuilen terecht te komen. U ontwikkelt een strategie om de band waaraan u heeft gewerkt te behouden.

EFT relatietherapie

Ingeborg maakt gebruik van EFT relatietherapie. De grondlegster van deze relatiewetenschap is dr. Sue Johnson (Canada), tevens schrijfster van het boek ‘Houd me Vast’. Inmiddels is EFT de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief.


Ingeborg is geregistreerd als EFT-therapeut bij de Stichting EFT Nederland.