Testimonials

Ervaringen van cliënten.

Januari 2018 - Nalatenschapsmediation (co-mediation met mr. Mynke Warnink)

"De goede combinatie van inhoudelijke expertise en soft skills heeft er in mijn geval voor gezorgd dat een vastzittende nalatenschapskwestie zowel financieel als relationeel werd vlotgetrokken. Beide dames waren in staat in een middagsessie de zaak tot de kern af te pellen en tot een concrete overeenstemming te komen. Groot pluspunt was hun snelle schakelen (ook agendatechnisch) zodat de zaak tijdig van de rol bij de rechtbank kon. Kortom: 2 vakvrouwen die ik van harte aanbeveel bij nalatenschapskwesties." Vrouw, 51 jaar

Januari 2018 - Nalatenschapsmediation (co-mediation met mr. Mynke Warnink)

"Ik had nooit verwacht dat mediation ons zou kunnen helpen! De dames Sandig en Warnink hebben ons in enkele uren naar een oplossing gebracht door allerlei perspectieven te bieden en ruimte te geven voor ieders gevoelens en ideeën. Wij kijken met een goed gevoel op de sessie en de oplossing terug." Karin (48 jr), Haarlem

Oktober 2017 - Intervisie begeleiding

"Ingeborg is de professional onder de professionals. Ook in een intervisie setting is ze rustig en geduldig en in staat om belangrijke zaken over het voetlicht te krijgen." 

Juli 2017 - Kindgesprek

"Ik Luna wil heel graag weer een keer afspreken om te praten want de vorige keer vond ik het heel erg fijn, want ik voelde mezelf fijner dan eerst. En dan ook een keer dat papa en mama met jou praten want dan gaan ze normaal met elkaar om door jou. Compliment en alvast bedankt, groetjes Luna." Luna 9 jaar.

April 2017 - Bijzondere curator

"Mevrouw Sandig is in een buitengewoon complexe situatie in het kader van de plaatsing van een kind binnen een pleeggezin door de Rechtbank aangewezen als bijzondere curator. Dit om primair de belangen van het kind in diverse lopende (gerechtelijke) procedures te laten meewegen. Zelf fungeerde ik in dat verband als vertrouwenspersoon van de pleegmoeder. Mevrouw Sandig heeft kans gezien de Rechtbank bij meerdere gelegenheden op een volstrekt integere en heldere wijze te informeren over het kind in kwestie en de noodzaak om met name de belangen van het kind voorop te blijven stellen. Mevrouw Sandig benadert een kwestie als de onderhavige op een rustige, vertrouwenwekkende en gestructureerde wijze op basis van een ruime kennis vanuit meerdere wetenschappelijke disciplines. Uit alls bleek daarbij dat zij met 'family-kwesties' als deze veel ervaring heeft opgedaan. Mij sprak het bijzonder aan, dat mevrouw Sandig -nadat haar opdracht richting de Rechtbank eigenlijk was afgerond- ongevraagd bleef opkomen voor de belangen van het kind in kwestie, toen geruime tijd later opnieuw getracht werd beslissingen ten aanzien van dit pleegkind via de Rechtbank in negatieve zin te forceren." Drs. H.A.J. Krosse (68 jr), Rosmalen

Oktober 2016 - Mediation ouderschap

"Ingeborg weet als geen ander hoe de obstakels in communicatie op te delen in kleine stappen. Zonder haar was het ons niet gelukt om nieuwe afspraken te maken. Ze is een echt betrokken professional. Dank je wel, Ingeborg!"

November 2015 - Mediation ouderschap

“Bij onpartijdigheid heb ik je een 8 gegeven. Voor het uiteindelijke resultaat van de mediation heb ik een 1 gegeven. Aan jou heeft het in ieder geval niet gelegen, je hebt er werkelijk alles aan gedaan om ons aan de gesprekstafel te houden. We hadden jou bovendien allebei als eerste keus voor de mediation.”

September 2015 - Mediation echtscheiding

“Onpartijdige en professionele hulp bij scheiding!”

Februari 2015 - Mediation ouderschap

“Ingeborg is deskundig, bekwaam en onpartijdig. Zij heeft een professionele benadering en alle partijen in hun waarde gelaten. Ruimte voor eigen inbreng.”

Maart 2014 - Mediation echtscheiding

“Ik vond mevrouw Sandig een zeer prettige vrouw. Ze pakt de koe bij de horens. Er zijn zoveel verschillende mediators. Daar ben ik nu wel achter. Mevrouw Sandig is voor mij de eerste die niet aan haar salarisstrook denkt, maar aan ons en de kinderen. Die de spiegel voor houdt en niet de ander zijn gang laat gaan met tieren en schelden, maar de touwtjes stevig in handen heeft. Super!”

Maart 2014 - Mediation ouderschap

“Er werd door Ingeborg meteen vooruit gekeken naar een oplossing toe en geen herhaling van wat er voorheen gebeurd was. Het is was voor iedereen een goede werkbare situatie. Ingeborg geeft duidelijkheid en rust en is doeltreffend.”