Cross-border mediation

Mediator bij internationale scheidingen en kinderontvoerings-zaken.

Cross-border

Wanneer ouders na hun relatiebreuk in verschillende landen willen wonen rijst de vraag bij welke ouder de kinderen zullen wonen en hoe het contact met de andere ouder zal verlopen. Wanneer één van de ouders de kinderen zonder toestemming van de andere ouder meeneemt naar een ander land is er sprake van internationale kinderontvoering. Cross-border mediation is een unieke manier van conflictoplossing voor ouders in zo’n situatie.  Het biedt ouders de gelegenheid om een regeling over de verblijfplaats van het kind te treffen in Nederland of in het buitenland. Verder kunnen afspraken worden gemaakt over een internationale zorg- en omgangsregeling, de contactmomenten, de vakantieregeling en de informatie- en consultatieverplichting. Hiermee kan een lange en kostbare juridische strijd worden voorkomen

Pressure cooker

De mediation vindt plaats volgens een pressure-cooker methode (meestal 3 sessies van 3 uur) in een veilige en onpartijdige omgeving onder begeleiding van twee ervaren cross-border mediators, waarvan een advocaat/jurist mediator en een gedragswetenschappelijke mediator. In de mediation staat altijd het belang van het kind en een positieve relatie met beide ouders en andere familieleden centraal.

Kindgesprek

Een onafhankelijke en onpartijdige deskundige luistert naar de gevoelens en de gedachten van het kind over de door de ouders te nemen besluiten. Het kindgesprek wordt vastgelegd in een verslag en aan de ouders en de twee cross-border mediators verstrekt.

Overeenkomst

De (deel) afspraken tussen de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst die op verzoek van de 
ouders door de rechter in een beschikking kan worden vastgelegd.


Ingeborg is werkzaam als cross-border mediator en voert als deskundige kindgesprekken. Zij werkt in opdracht van het Centrum Internationale Kinderontvoeringen te Hilversum.