Diensten

Echtscheiding

Echtscheiding

Begeleiden, ondersteunen en professioneel afhandelen van echtscheiding met bijzondere aandacht voor kinderen.

LEES VERDER
Ouderschap

Ouderschap

Begeleiden van ouders bij het uitvoeren van zorg- en opvoedingstaken na scheiding. Maken van ouderschapsplan.

LEES VERDER
Familie mediation

Familie

Conflicten in families of familiebedrijf oplossen.

LEES VERDER
Erfenis kwesties

Erfenis

Oplossen van geschillen bij erfrecht, familiezaken en uitvaart.

LEES VERDER
Cross-border mediation

Crossborder

Mediator bij internationale scheidingen en kinderontvoerings-zaken.

LEES VERDER
Mediation in partnerrelaties

Relatie

Hulp bij conflicten in partnerrelaties

LEES VERDER
Coaching - grip op conflict

Coaching

Individuele coaching van mensen in conflictsituaties.

LEES VERDER
Forensisch mediator

Forensisch

Uitvoeren van deskundigen- of ouderschaps-
onderzoek in opdracht van gerechtshoven en rechtbanken.

LEES VERDER
Testimonials

Testimonials

Ervaringen van cliënten:

LEES VERDER
Contact

Contact

Adres, e-mail en route.

LEES VERDER