Familie mediation

Conflicten in families of familiebedrijf oplossen.

Familie is voor altijd

Bij conflicten binnen de familie is mediation een geschikte oplossing. 
De onderwerpen van conflict kunnen zijn:

  • Breuken in familieverhoudingen
  • Ruzie tussen familieleden
  • Organisatie van mantelzorg
  • Beslissingen over (medische) verzorging van een ouder
  • Conflicten binnen het familiebedrijf (bedrijfsopvolging)
  • Breuk in contact tussen kleinkinderen en grootouders 

Meerdere partijen

Conflicten binnen families zijn vaak complex. Bij andere vormen van mediation zijn meestal maar twee partijen betrokken, bij familie mediation zijn het er vaak meer. Zo gebeurt het regelmatig dat ouders en kinderen of broers en zussen gezamenlijk aan een mediation deelnemen. Soms zullen ook partners of vennoten aanschuiven, bijvoorbeeld als het gaat om een conflict binnen een familiebedrijf.

Familie mediation is geen therapie

Familie mediation wordt vaak verward met therapie, maar dat is het niet. Therapie gaat veel verder en richt zich sterk op het algemeen emotioneel welzijn van de partijen. Familie mediation daarentegen is gericht op een snelle, efficiënte oplossing van een specifiek en afgebakend conflict. Familie mediation kan wel een therapeutische werking hebben. Daarnaast wordt het gebruikt om relaties binnen de familie te verbeteren.