Mediation in partnerrelaties

Hulp bij conflicten in partnerrelaties

Een conflict in de partnerrelatie

Wanneer een conflict onopgelost blijft komt de partnerrelatie in toenemende mate onder spanning te staan. De onmacht om de situatie zelf vlot te trekken en er samen uit te komen kan leiden tot boosheid, verdriet en gevoelens van angst. Met alle gevolgen van dien... 

Mediation 

Ingeborg helpt partners om allebei hun verhaal te vertellen, hoe het conflict is ontstaan en welke zorgen, wensen en belangen er spelen. Door de vragen die Ingeborg stelt en door naar elkaar te luisteren wordt steeds duidelijker wat er speelt. Het wordt duidelijk waarom de dingen gegaan zijn zoals ze zijn gegaan.

Meer begrip en erkenning voor elkaar geeft ruimte om van een focus op het verleden naar de visie op de toekomst te gaan. Samen overleggen en zoeken naar oplossingen waar beide partners "Ja" tegen kunnen zeggen. Zorgvuldige afspraken maken.

Indien nodig kunnen afspraken ook schriftelijk worden vastgelegd.

EFT relatietherapie

Ingeborg maakt als mediator gebruik van EFT relatietherapie. De grondlegster van deze relatiewetenschap is dr. Sue Johnson (Canada), tevens schrijfster van het boek ‘Houd me Vast’. Inmiddels is EFT de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief.


Ingeborg is geregistreerd als EFT-therapeut bij de Stichting EFT Nederland.