Ouderschap

Begeleiden van ouders bij het uitvoeren van zorg- en opvoedingstaken na scheiding. Maken van ouderschapsplan.

Ouderschapsplan

Goede afspraken tussen ouders over de kinderen voorkomt ruzie. Daarom wordt er een ouderschapsplan gemaakt dat rekening houdt met de kinderen en de ouders. Wanneer er minderjarige kinderen zijn is het verplicht bij het echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan aan de rechter te verstrekken. 

Kindgesprek voor ouderschapsplan

Ingeborg is een onpartijdige persoon die objectief luistert naar wensen en behoeften van kinderen. Het kindgesprek vooraf levert elementen op voor het maken van een ouderschapsplan.
Mochten er na de scheiding problemen zijn omtrent de uitvoering van het ouderschapsplan, dan kan een kindgesprek achteraf een oplossing bieden.

Separaat kindgesprek

Wanneer u van een ander echtscheidingstraject gebruik maakt, kunt u bij Ingeborg terecht voor een gesprek met uw kind(eren). Het resultaat daarvan wordt aan u en de professionals, die uw scheiding begeleiden, teruggekoppeld. 

Gezinsgesprek

Samenspraak met alle gezinsleden is ook mogelijk.

Ouderschapsplan evalueren of wijzigen

Na verloop van tijd kan het wenselijk zijn het ouderschapsplan te evalueren, of aan te passen als omstandigheden wijzigen, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Ook deze activiteit kan bij Ingeborg plaatsvinden.

Knelpunten wegnemen

Ook met een goed ouderschapsplan kan goede onderlinge communicatie moeizaam verlopen.
Vroege signalering helpt knelpunten snel weg te nemen.